Tarieven

Op deze pagina vindt u informatie over onze tarieven per 1 januari 2020. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen

De tarieven 2020 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Een overzicht van de tarieven die van toepassing zijn per 1 januari 2020 is hier te vinden.

Budgetbeheer:

 

 

Intakekosten (eenmalig)

€ 247,93

€ 300,00

Maandvergoeding

€   66,12

€   80,00

Diversen:

 

 

Uurtarief overige diensten

€   64,00

€   77,44

Eindrapportage en verantwoording regelen

€ 192,50

€ 232,92

 

Onze kosten kunnen in een aantal situaties vergoed worden door de gemeente, via bijzondere bijstand. Mensen die een bijstandsuitkering hebben of een inkomen op bijstandsniveau (tot ca. 120%) kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen.

 

Ga terug