Aanmelden

U kunt aanmelden via de contactpagina van deze website. Na het invullen, neem ik contact met u op. We bespreken globaal de situatie. Ik leg uit wat ik voor u kan doen.

Ter voorbereiding op een volgende stap, het intakegesprek, zal ik u vragen een aantal stukken ter voorbereiding klaar te hebben liggen, zoals, salarisgegevens, inkomstengegevens, overzicht van lasten, schulden, verzekeringen, etc.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de huidige situatie en de gewenste situatie. Ik leg uit hoe beschermingsbewind of inkomensbeheer daarbij kan helpen. 
Als alles duidelijk is en we besluiten verder te gaan, dan kunnen we gezamenlijk de benodigde stukken* invullen en ondertekenen.

Budgetbeheer

Als u hebt gekozen voor inkomensbeheer en de stukken* daarvoor zijn getekend, kan ik meteen beginnen met mijn werkzaamheden.

Beschermingsbewind

Als is gekozen voor beschermingsbewind wordt na het intakegesprek het verzoekschrift tot onderbewindstelling ingevuld. Op dit formulier geven betrokkenen aan waarom bewind noodzakelijk is. Samen met een medische verklaring of een sociaal verslag van een hulpverlener stuur ik alle stukken naar de kantonrechter.
Er volgt dan een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de zitting worden belanghebbenden gehoord. Daarna doet de rechter uitspraak. Per datum van de uitspraak word ik aangesteld als bewindvoerder. Vanaf dan ben ik medeverantwoordelijk voor uw geldzaken. Ik neem dan weer contact met u op om nogmaals de gevolgen van het bewind te bespreken.

Administratieve Ondersteuning

Dit is een dienst die ik verleen aan mensen die specifieke hulp nodig hebben bij administratie werkzaamheden. Dit is maatwerk, als u de contactpagina invult, dan neem ik na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u op en maken we een afspraak om te kijken of we tijdens een eerste kennismakingsgesprek een plan van aanpak kunnen maken. Dit eerste gesprek duurt maximaal een half uur, is vrijblijvend en hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

                *De nodige formulieren kunt u downloaden en uitprinten vanaf de "downloadpagina".

Ga terug